klanten-aan-het-woord

"Vakmanschap en voorsprong is een leven lang leren."

Met de complimenten van..!

Hoe simpel is het om iemand af en toe een compliment te geven?

Afgelopen week gaf ik spontaan een compliment aan de Management Assistente van één van onze nieuwe klanten. Regelmatig hebben we per mail en telefoon contact met elkaar om afspraken in de overvolle agenda’s van onze directies te maken. En telkens lukt het weer om met een beetje geven en nemen, passen en meten, de afspraken te realiseren. En als je dan ineens beseft hoe fijn die wederzijdse bereidwilligheid en flexibiliteit is en hoe prettig de samenwerking hierdoor verloopt, dan voel je spontaan de behoefte om je blijdschap hierover te delen.

Je kent de uitspraak ‘Volg je hart, dat klopt altijd.’ Nou, het klopt!

Ik heb haar gezegd dat ik onze contactmomenten als zeer prettig ervaar, haar vriendelijkheid en bereidwilligheid echt op prijs stel en haar daarvoor wil bedanken. Ze bedankt me voor de complimenten, ze gaat ervan gaat blozen zegt ze. Ze vindt het contact ook prettig, vooral het ‘geen geneuzel en doorzetten’, daar houdt ze van. Tot de volgende ‘challenge’ zegt ze!

Hoe leuk is dát! Je zou het eens moeten proberen! Je man, een vriendin, een collega of klant een compliment geven als diegene een klusje voor je doet, het gezamenlijk overleg prettig verloopt of er zichtbaar fit uit ziet.

De feiten: de Amerikaanse psycholoog Skinner heeft aangetoond dat een compliment motiveert en productief is. Hij ontdekte dat gedrag dat wordt beloond herhaald wordt. Dit onderzoek, dat bekend staat onder de naam Skinner-box leverde Skinner het bewijs dat een organisme een verband legt tussen een bepaalde situatie en een bepaald gedrag als gevolg van de gunstige (of ongunstige) consequenties die dat gedrag op dat moment heeft. Zijn de consequenties gunstig dan neemt de kans toe dat datzelfde gedrag opnieuw wordt vertoond wanneer de omstandigheden zich herhalen.

Erkenning en positieve waardering zorgen niet alleen voor meer (werk)plezier, maar ook voor meer genegenheid en collegialiteit. Het verbetert de gezondheid en leidt tot minder ziekteverzuim. De onderlinge verhoudingen verbeteren. Dit bevordert de kwaliteit van het werk en er wordt een stuk efficiënter en effectiever gewerkt.

Mensen zijn sociale wezens en hebben de behoefte om door anderen gezien, begrepen en erkend te worden en vinden het belangrijk om bevestiging te krijgen dat wat ze doen echt zinvol is. Een compliment voorziet in deze behoefte.

Marita Boot-Moerland

Assistant of Managing Director