klanten-aan-het-woord

"Vakmanschap en voorsprong is een leven lang leren."

Geluk gaat voor succes uit

Stap voor stap je gelukkiger voelen? dat willen we allemaal wel. Toch zijn er dagen, situaties en omstandigheden , waarbij je het gevoel hebt dat je er niks aan kunt doen. Erger: je doet niks, want je hebt de ervaring dat het toch niet uitmaakt. Je levert geen prestaties waar je blij van wordt, maar die erbij horen. In organisaties gaat op deze wijze 40-60 % van de energie verloren, medewerkers ervaren geen betrokkenheid, hebben een betekenisloos perspectief en een opgelegde ambitie. hoe kom je uit dit gevoel van hulpeloosheid?
Shawn Achor (geeft colleges over geluk aan Harvard University) vraagt in trainingen zijn gehoor om de volgende situatie voor te stellen. Ik vraag je , doe even mee.

Stel je de volgende situatie voor: je komt in een bank, waar 50 andere mensen zijn. Er komt een bankovervaller binnen. Die schiet een keer, jij krijgt een kogel in je arm. Hoe vertel je dit verhaal de volgende dag aan je collega’s? Het blijkt dat 70 % vindt dat ze heel veel pech hebben, 30 % vindt dat ze buitengewoon veel geluk hebben gehad. Pechreacties zeggen: dat ik daar juist moet lopen., het gebeurt bijna nooit en net als ik er ben… De groep die vindt dat ze geluk heeft zegt : het had veel erger kunnen zijn, nu zit die kogel alleen maar in mijn arm. De reacties op zo’n gebeurtenis zijn heel verschillend. Wat echter iedereen doet: ze maken er een verhaal bij, een zogenaamd tegenfeit. De mensen uit de pechgroep stelden zich de situatie voor waarbij ze niet geraakt zijn. De positieve groep stelde zich een situatie voor waarbij ze nog erger geraakt zouden zijn. Op grond van het tegenfeit ervaart de ene groep pech en de andere groep geluk. Echter beide tegenfeiten zijn hypothetisch. We hebben ze zelf bedacht. Met andere woorden in elke situatie hebben wij de mogelijkheid om met een tegenfeit ons gevoel van hulpeloosheid om te zetten in een gevoel van geluk. Dus met andere woorden: Hoe verklaar je de tegenslag op je weg? Mensen met een pessimistische verklaringsstijl ervaren moeilijke gebeurtenissen eerder als permanent, blijvend. Consequentie? Je komt in een situatie van hulpeloosheid terecht en onderneemt geen actie. Verklaar je een tegenvaller als tijdelijk, incidenteel en als leermoment? Dit noemen we een optimistische verklaringsstijl. Je kan makkelijker doorgaan.

Wil je meer geluk ervaren? Doe de volgende oefening:
1. Onderzoek bij een tegenslag of je deze labelt als iets waardoor je in passiviteit en inactiviteit komt of dat je het ziet als een tijdelijke dip. Dit speelt al bij kleine tegenslagen!
2. Herken dat je pessimistische tegenfeit een zelfgekozen overtuiging is.
3. Ga met deze overtuiging in gesprek en daag de overtuiging uit. Externaliseer deze overtuiging als een stem. Dus doe alsof het iemand anders is. Stel vragen aan de overtuiging als: is dat echt waar? Helpt deze redenatie jou? Zou je dit ook tegen je beste vriend zeggen? Welke andere goede reacties kun je bedenken?
4. Omarm je optimistische tegenfeit. En ervaar hoe dit geluksgevoel je gedrag beïnvloedt. Ben je gelukkiger? Dan ben je actiever, vrolijker, inventiever. Met andere woorden geluk gaat voor succes uit.

Als de ramp echt groot is, lijkt dit te optimistisch? Bedenk dan: onderzoek wijst keer op keer uit dat de angst voor de gevolgen van een tegenslag groter is dan hoe mensen het verwerken. Ik wens je een gelukkig 2016!

Ine Maris,

Training Consultant Moovs